Bestuur

Bert Van Doorslaer

Voorzitter

Bert Van Doorslaer

voorzitter@turnkringthorho.be
Gerda De Smet

Secretaris, pr publiciteit

Gerda De Smet

secretaris@turnkringthorho.be
Lili De Smet

Bestuurslid, leden administrator

Lili De Smet

ledenadministratie@turnkringthorho.be
Marijke Van Cauwenberge

Bestuurslid, sport technisch coördinator

Marijke Van Cauwenberge

Evelien Smets

Bestuurslid, waarnemend penningmeester, jeugdsportcoördinator

Evelien Smets

Stijn Van Doorslaer

Bestuurslid, webmaster

Stijn Van Doorslaer

Evelien Van Cauwenberge

Bestuurslid

Evelien Van Cauwenberge

Anita Borowska

Bestuurslid

Anita Borowska

Koen Van Assche

Bestuurslid

Koen Van Assche

Laura De Smet

Bestuurslid

Laura De Smet

Laura De Smet

Bestuurslid

Fien BuelensEre-galerij:

Vrijwilligers

Turnkring Thorho vzw draait volledig op vrijwilligers. Zowel onze bestuursleden als onze trainers en hulptrainers zetten zich op vrijwillige basis in voor de goede werking van onze vereniging.

Naast onze vaste ploeg vrijwilligers, doen we regelmatig een beroep op mensen die ons helpen bij de uitbouw van allerlei activiteiten.

Turnfeest, car-wash, materiaalploeg, ... We hebben voor elk wat wils.

Wilt u ons helpen als vrijwilliger bij de verdere uitbouw van onze kring? Bent u een handige Harry of bezige bij?

Laat het ons dan weten. Wij ontvangen u met open armen.

Wij bieden u een verzekering lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid. En bovendien bieden wij u een ongelooflijke sfeer en ambiance aan.

Alvast bedankt voor uw interesse en tot ziens op één van onze activiteiten.

VZW

Missie :

Turnkring Thorho vzw wil aan iedereen, van jong tot oud, zowel aan jongens als aan meisjes, uit de eigen en uit de omliggende gemeenten, gymnastieklessen aanbieden.

Turnkring Thorho vzw is in de eerste plaats gericht op het recreatieve niveau. Aan gymnasten met talent bieden wij de mogelijkheid om kennis te maken met het competitieturnen.

Visie :

Turnkring Thorho vzw stelt zich tot doel de lichamelijke opvoeding en in het bijzonder de turnsport in al zijn facetten te bevorderen, aan te moedigen en bereikbaar te maken voor iedereen.

Dit willen we realiseren door een kwalitatief aanbod van diverse turndisciplines aan te bieden.

We willen de kans geven aan onze leden hun talenten te ontwikkelen zowel op recreatief als op competitief niveau.

Onze kwaliteitsvolle lessen worden hoofdzakelijk gegeven door pedagogisch en turntechnisch geschoolde trainers.


Volgend uitgebreid sportaanbod wordt door turnkring Thorho vzw aangeboden:


Om onze visie te kunnen realiseren, werken wij nauw samen met de lokale leefgemeenschap.
Hiertoe is onze club lid van volgende organen:


Op regelmatige basis wordt er samengewerkt met Stichting Vlaamse Schoolsport (SVS), de lokale basisscholen, plaatselijke verenigingen en Sport Vlaanderen.

Q4gym

Turnkring T.H.O.R.HO vzw behaalt het Q4Gym kwaliteitslabel

Gymnastiekfederatie Vlaanderen is één van de koplopers wat betreft de kwaliteitsbewaking in haar sport. In samenwerking met de hogescholen en de universiteiten werd het 'Q4-Gymlabel' uitgewerkt. Het label wordt toegekend aan verenigingen die aan strenge kwaliteitseisen voldoen. Onze club werd het afgelopen jaar doorgelicht en slaagde met maar liefst 80%. De club mag gedurende vier jaar het label dragen.

Totaalscore: 83%
Clubmanagement: 80%
Sportieve basiswerking: 85%
Competitiewerking: 85%

Dit resultaat is het gevolg van onze jarenlange inspanningen om kwaliteitsvolle turnlessen te organiseren. Al onze medewerkers, trainers en bestuursleden doen telkens opnieuw hun uiterste best om onze leden een aangenaam en gevarieerd programma aan te bieden. Ieder van hen verdient een dikke pluim voor hun inzet.

Dit label is natuurlijk geen eindpunt. Wij zullen ons als club blijven inspannen om het in de toekomst nog beter te doen.

De auditeur zegt het op deze manier:
TK T.H.O.R.HO vzw Hofstade is een club met een kwalitatief aanbod zowel in de recreatieve als competitieve gymnastiek. Jullie dynamiek komt tot uiting in het aanbod aan andere activiteiten naast de turnlessen zelf. Jullie mogen dan ook trots zijn: jullie hebben als club jullie doelstelling verwezenlijkt, namelijk het behalen van het Q4Gym-label.

Historiek

Turnkring T.H.O.R.HO vzw staat voluit voor Turnkring Tot Heil Onze Ribbenkast HOfstade.

De turnkring ontstond uit een vereniging voor naschools turnen in 1971.

Staf van Goethem zorgde voor de aansluiting bij KVT (de Katholieke Vlaamse Turnfederatie). De nieuwe club werd ingedeeld bij de Antwerpse afdeling en was ook actief in het Mechels Verbond. Zo organiseerde de club in 1978 de kampioenschappen van het Mechels Verbond. Om geld in het laatje te brengen werden legendarische karnavalfeesten en turnfeesten georganiseerd. De toename van het aantal leden kwam er na de verhuis van de activiteiten naar de Sporthal Hofstade-Heide. De betere accommodatie en de centrale ligging van de zaal, maar ook de onvermoeibare inzet van trainers en bestuursleden speelden hierin zeker een rol.

Stilaan groeide de idee om te starten met een echte wedstrijdploeg. In 1998 werd voor de eerste maal mee gedaan aan Provinciale Wedstrijden van de Antwerpse Gouw. Sindsdien weten onze wedstrijdploegen steevast medailles in de wacht te slepen. Kwaliteitsvolle lessen aanbieden in een vriendschappelijke sfeer, was altijd één van de topprioriteiten van Turnkring Thorho vzw. Dit streven naar kwaliteit werd een eerste maal bekroond in 2001 met het behalen van het kwaliteitslabel IK GYM.

Het succes zorgde voor een nieuw elan. In 2003 piekte het aantal leden voor de eerste maal tot boven de 300. Meer en beter geschoolde trainers kwamen de rangen vervoegen. Er werd meer en beter turnmateriaal aangekocht. In 2004 werd de feitelijke vereniging omgezet in een vzw. Vanaf 1 januari 2008 zijn de federatie Turnsport Vlaanderen en Gymfed gefusioneerd. In 2009 behaalde de turnkring het permanent IK GYM-label. In 2014 sleepte de club het Q4gymlabel, de opvolger van het IK Gymlabel, in de wacht.

Sinds de start is Turnkring Thorho vzw. uitgegroeid tot een vaste waarde in het sportieve leven van de regio. De club draait op volle toeren en Thorho- gymnasten zijn prominent aanwezig op recreatieve, provinciale en federale wedstrijden. De jaarlijkse turnshow waarin gymnastiek en choreografie hand in hand gaan, laat telkens weer op schitterende wijze zien hoe mooi de gymnastieksport wel kan zijn.

In 2017 start de bouw van een gloednieuwe en volledig uitgeruste turnhal, na jarenlange onderhandelingen tussen Sport Vlaanderen en de gemeente Zemst. Deze nieuwe turnhal zal een stevige troef zijn bij de verdere uitbouw van de club.

Trainers, bestuur, medewerkers en leden hebben dus wel erg veel redenen om dit succesverhaal verder te zetten.