Aanbod 2023-2024

Aanbod recreatieve gymnastiek seizoen 2023-2024

Meer info binnenkort

Kleuters

Meer info

In de kleutergroepen maken de jongste gymnasten kennis met hun eigen lichaam en de turnsport. Ze werken aan verschillende soorten bewegingen zoals hangen, klimmen, springen, steunen, rollen en werpen. Ze starten reeds met het aanleren van enkele basisbewegingen in de turnsport zoals koprol, buitelen rond de rekstok en correct inspringen in een trampoline.

Gymtopia

Meer info

Via het nieuwe programma van de federatie speciaal voor gymnasten uit het eerste en tweede leerjaar, maken de gymnasten kennis met de verschillende disciplines in de turnwereld. Ze maken kennis met toestelturnen, acro, ropskipping en trampoline. Bij onze lessen zal er meer nadruk liggen op de onderdelen van het toestelturnen, maar ook de andere disicplines komen aan bod. De groepen krijgen allemaal de naam van een diertje uit het programma, maar er is geen onderscheid in moeilijkheid tussen de verschillende groepen.

Gymstars (alle gymstars groepen)

Meer info

In deze groep werken gymnasten (jongens en meisjes) vanaf het derde leerjaar aan het gymstars programma. Dit programma werd opgesteld door de federatie als leerlijn voor recreatief toestelturnen. Er wordt gewerkt aan allerlei bewegingen aan de toestellen: sprong, damesbrug, herenbrug, balk en grond. Het is de bedoeling om de basiselementen aan alle toestellen onder de knie te krijgen om op latere leeftijd over te gaan op moeilijkere elementen. De groepen krijgen allemaal de benaming van een hemellichaam, maar er is geen onderscheid in moeilijkheidsgraad tussen de verschillende groepen. De trainers proberen het niveau van de lessen af te stemmen op de groep.

Wie extra wil oefenen op deze elementen en sneller vooruitgang wil boeken, kan zich inschrijven voor de masterclass. Dit zijn 10 lessen van telkens 2 uur die de gymnasten de mogelijkheid bieden om intensief of deze elementen te oefenen. Gymnasten die uitblinken tijdens deze lessen kunnen geselecteerd worden voor de groep "Gymstars expert". Deze groep traint 2 uur per week en probeert de moeilijkste elementen uit het programma aan te leren.

Turners en turnsters

Meer info

In deze groep trainen gymnasten vanaf 13 jaar tot en met volwassenen allemaal samen. De gymnasten genieten al een grotere vrijheid om te kiezen waar ze aan werken onder begeleiding van een trainer. Er kan geturnd worden aan alle toestellen zoals de grond, sprong, damesbrug, herenbrug, balk en paard.

Conditiegym

Meer info

In de groep conditiegym werken volwassen mannen en vrouwen aan hun basisconditie en kracht onder begeleiding van een trainer.

Open Gym

Meer info

In deze groep werken gymnasten zelfstandig aan elementen. Doordat er zelfstandig gewerkt wordt is deze groep enkel toegankelijk voor ervaren volwassen gymnasten en na aanvraag bij het bestuur.

Start to coach

Meer info

Deze groep is speciaal bedoeld voor startende trainers of gymnasten die graag al eens kennismaken met het training geven. Tijdens een 8-tal lessen verspreid doorheen het jaar op zaterdagavond maken ze kennis met het lesgeven. Ze leren hoe ze elementen moeten opbouwen en corrigeren, hoe ze een les kunnen opbouw en ze leren ook de basis van de EHBO. Deze groep is gratis voor leden.

Start to coach

Meer info

Er wordt dit jaar gestart met een korte lessenreeks G-gym als kennismaking. Bij een positieve evaluatie wordt deze groep mogelijks een vast onderdeel van ons aanbod. Deze groep staat open voor gymnasten type basisaanbod en type 2.

Freerunning

Meer info

In de groepen freerunning kunnen jongens en meisjes terecht die graag hun energie kwijt willen door te lopen op en over obstakels. Ze leren daarbij hoe ze veilig van de ene naar de andere plaats gaan terwijl ze enkele obstakels moeten trotseren.

Recre@

Meer info

In deze groep trainen jongens en meisjes op de oefeningen van het recre@ programma. Ze nemen daarmee ook deel aan recreatieve wedstrijden. Deze groep is enkel toegankelijk na selectie door de trainers.

Competitie TTM

Meer info

In de groep competitie ToestelTurnen Meisjes zitten gymnasten die geselecteerd werden om op hoog niveau te trainen. Zij trainen tot 12 uur per week om moeilijke elementen aan te leren om deel te nemen aan wedstrijden op I, A of B niveau. De gymnasten van het tweede leerjaar nemen jaarlijks ook deel aan de topsporttesten. Wie hier goed op scoort wordt opgevolgd door de federatie om vanaf het vierde leerjaar te starten in de topsportschool. Momenteel hebben er 3 van onze competitiegymnasten een topsportstatuut.