top of page

Open gym:

Aansluiten bij de groep Open Gym is alleen mogelijk voor ervaren volwassen gymnasten die daarvoor de toelating krijgen van het bestuur en de technische hoofdleiding. Zij werken volledig zelfstandig aan een eigen programma.

bottom of page