top of page

HISTORIEK

Turnkring T.H.O.R.HO vzw staat voluit voor Turnkring Tot Heil Onze Ribbenkast HOfstade.

De turnkring ontstond uit een vereniging voor naschools turnen in 1971.

Staf van Goethem zorgde voor de aansluiting bij KVT (de Katholieke Vlaamse Turnfederatie). De nieuwe club werd ingedeeld bij de Antwerpse afdeling en was ook actief in het Mechels Verbond. Zo organiseerde de club in 1978 de kampioenschappen van het Mechels Verbond. Om geld in het laatje te brengen werden legendarische karnavalfeesten en turnfeesten georganiseerd. De toename van het aantal leden kwam er na de verhuis van de activiteiten naar de Sporthal Hofstade-Heide. De betere accommodatie en de centrale ligging van de zaal, maar ook de onvermoeibare inzet van trainers en bestuursleden speelden hierin zeker een rol.

Stilaan groeide de idee om te starten met een echte wedstrijdploeg. In 1998 werd voor de eerste maal mee gedaan aan Provinciale Wedstrijden van de Antwerpse Gouw. Sindsdien weten onze wedstrijdploegen steevast medailles in de wacht te slepen. Kwaliteitsvolle lessen aanbieden in een vriendschappelijke sfeer, was altijd één van de topprioriteiten van Turnkring Thorho vzw. Dit streven naar kwaliteit werd een eerste maal bekroond in 2001 met het behalen van het kwaliteitslabel IK GYM.

Het succes zorgde voor een nieuw elan. In 2003 piekte het aantal leden voor de eerste maal tot boven de 300. Meer en beter geschoolde trainers kwamen de rangen vervoegen. Er werd meer en beter turnmateriaal aangekocht. In 2004 werd de feitelijke vereniging omgezet in een vzw. Vanaf 1 januari 2008 zijn de federatie Turnsport Vlaanderen en Gymfed gefusioneerd.  In 2014 sleepte de club het Q4gymlabel, de opvolger van het IK Gymlabel, in de wacht. Om de vier jaar volgt een nieuwe doorlichting. De laatste dateert van 2022.

Sinds de start is Turnkring Thorho vzw. uitgegroeid tot een vaste waarde in het sportieve leven van de regio. De club draait op volle toeren en Thorho- gymnasten zijn prominent aanwezig op recreatieve, provinciale, Vlaamse, Belgische en Internationale wedstrijden.

In 2017 startte de bouw van een gloednieuwe en volledig uitgeruste turnhal, na jarenlange onderhandelingen tussen Sport Vlaanderen en de gemeente Zemst. Deze nieuwe turnhal is een stevige troef bij de verdere uitbouw van de club.

Trainers, bestuur, medewerkers en leden hebben dus wel erg veel redenen om dit succesverhaal verder te zetten.

bottom of page