top of page

Wat bij een ongeval: 

Wanneer je een ongeval oploopt tijdens de lessenreeksen of een activiteit georganiseerd door Thorho vzw, wat doe je dan:
1. Vraag aan de trainer een formulier ‘Aangifte van lichamelijk ongeval’. De trainer moet hier eerst een aantal vragen op invullen. Je kan dit formulier ook terugvinden op je Gymfed-account.
2. Vul jouw deel van het formulier volledig in. Laat het deel voor de arts invullen in het ziekenhuis of bij de huisarts.
3. Scan uw aangifte formulier in en mail het door naar “ledenadministratie@turnkringthorho.be binnen de 48 uur.
4. De verzekeringsmaatschappij zal je twee formulieren thuis toesturen. Formulier 1, het bewijs van genezing, moet je laten invullen door de behandelende dokter. Formulier 2, de terugbetaling door de mutualiteit, moet je laten invullen door jouw mutualiteit. Beide formulieren stuur je ingevuld terug op naar de verzekeringsmaatschappij.

Meer info op 

bottom of page